Andra funktioner i Nederländerna

Bilder för enstaka internationellt

Holländska livsstilen Nederländerna har traditionellt varit en nation av entreprenörer, från avidska sjöfolk, näringsidkare och ambitiösa ingenjörer som arbetar för att vattentäta landet genom att bygga kanaler, poldrar och dykar, till konstnärer, arkitekter och designers och en nyare startkultur som är en allt viktigare del av drivandet av ekonomin. Men det är inte allt arbete, ingen lek - den öppna, fridfulla holländska värdesamtalet, kamratskapet, socialiseringen och utkik, oftare än inte på cykel. Tolerans Den nederländska stilen för teknik sträcker sig till samhällsteknik. Nationen uppfann försumlighet pillariseringen social ordning där varje religion och politisk övertalning uppnådde rätten att göra sin egen sak, med sina egna institutioner. Detta innebar inte bara fler kyrkor, utan separerade även radiostationer, tidningar, fackförbund, politiska partier, idrottsföreningar och så vidare.

Holländska livsstilen

Foto: Kevin Stewart Västnyländsk årsbok postas bo till alla medlemmar i Västnyländska kultursamfundet. Äldre årgångar finns också till försäljning i Luckan, förutsatt att det finns kvar av dem i lager beskåda s. Det går även att studera äldre årsböcker elektroniskt på föreningens webbplats www.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here