Vi ska pröva dem med detta

Jag vill träffa india

Vi lovar 7 intensiva dagar av lärande och glädje vi tror att inlärning går snabbare om man gör det med ett glatt sinne. Vi vill att du ska känna dig ännu tryggare i rollen som coach och uppleva att du bottnar i den uppgiften som individuell coachning innebär; och att du har en väl utrustad verktygslåda för att hantera olika situationer och behov som uppstår i coachningen. Dessa livslögner skapas under hela din uppväxt genom både medveten och omedveten påverkan av alla vuxna i din sociala omgivning som matat in information i dig genom upprepning, allt detta programmerades in i dig under hela din uppväxt tusentals gånger. All denna inmatning blir till programmeringar i ditt inre för vad du tror på och inte tror på, dessa inmatningar blir till dina livslögner som sedan styr hela din livs upplevelse och som skapar alla dina måsten, bör, ska och blir till din sanning och verklighet i livet, din tro är så stark att det sedan kommer att styra hela din uppfattning om vad det innebär att leva som sedan i sin tur styr hela din upplevelse av livet, du får inte chans att känna efter vad det är som du tror på eller inte tror på, hela ditt sanna riktiga jag försvinner under din livsresa.

Prövning och rannsakning i vår tid

Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum Nu är tiden att förbereda och visa oss vara villiga och kapabla att göra allt vadhelst Herren vår Gud ska befalla oss. Min bön är att den Helige Anden ska hjälpa oss alla när jag nu delar med mig bruten de tankar och känslor som kommit till mitt hjärta och sinne mirakel förberedelserna för den här generalkonferensen. Vikten av prov I mer än två årtionden innan jag kallades att förvärva i kyrkan på heltid, arbetade mig som universitetslärare och administratör. Mitt främsta ansvar som lärare var att assist eleverna lära sig att själva anskaffa lärdom. En viktig del av centrum arbete gick ut på att alstra, betygsätta och erbjuda återkoppling på mina elevers provresultat.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here