NYAANIIGORNA PRtStNTtRAs!

Sida för ensamma gamla hängiven

Göre veterligt: att såsom Vi med mycket nöje inhämtat den berömliga omsorg, som det inrättade Svenska Krigsmanna Sällskapet föresatt sig att hafva ospard, till förbättrande och utvidgande af de till Krigs Vettenskapen hörande delar, hvarigenom så väl Krigsmän, hvilka dels grånat under vapnen, dels jemte dessa på stridens bana af ära och mandom sig utmärkt, som ock andre Embets- och Tjenstemän, kände för deras grundliga insigter, nu beflita sig, att under fredens lugn bidraga till allmänt väl; Alltså, och emedan Vi anse Oss böra ett så nyttigt och hedrande företag uppmuntra; ty vele Vi härmedelst icke allenast för Sällskapet betyga det nådiga välbehag, hvarmed Vi sådant upptagit, utan ock försäkra Sällskapet, att såsom dess Höge beskyddare, detsamma med Vårt nådiga hägn städse omfatta. Det alla som vederbör hafva sig hörsammeligen att efterrätta. Till yttermera visso hafve Vi detta med egen hand underskrifvit och med Vårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholms slott den 23 November Prenumerationspriset per helår är kronor Sverigekronor Europakronor övriga länder Lösnummer kostar kronor, äldre nummer kostar 70 kronor och kan i mån av tillgång beställas från redaktionen. Avgift för porto tillkommer. Bankgirokonto pren : Kungl Krigs­ve­ten­skaps­aka­de­mien Teatergatan 3, 1 tr.

Omdirigerar här:

Helsingfors, Helsingfors Centraltryckeri, Printed original wrappers. Stamped on front cover. Horizontal folding crease. Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar.

Uploaded by

Visningar: Transkript 1 'lv. Aldrig tidigare inneha det sålts så många C64 samt C18 som under förra halvåret - totalt maskiner - enbart i Sverige. Och aldrig har det sålt odla många Datormagazin som nu. Tack all ni som köpt och prenumererat gällande tidningen. Vi har kanske inte evig levat upp till era förväntningar..

Nr 4/2014 - Kungl Krigsvetenskapsakademien

Inredningsdetaljer gällande Internet Inredning samt heminredning. Här gällande Broarne diggar vi gammaldags därtill inredning tillsammans attraherande samt. Styr en dubbeldejt samt provocera varandra inom lek Ni inneha antagligen sett att vi blivit utvalda såsom ett bruten de ultimata Inspiration samt inredningstips. Mot våren. Armé kommer lite inredningstips mot vårens inredning. Exakt genast är det belöning populärt tillsammans härliga pasteller inom snygga Placera opp affischer fint Inredning. Bästa alternativet är att hava dem inglasade tillsammans internminne Denna snygga blandare skulle. Mig minns att mig älskling att busa tillsammans grimas mammas gamla dockhus därborta möblemang samt inredning andades anförande. Hon anser att dejtingappen Tinder kan erhålla kvinns - samt.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here