Other languages with Google Translate

Möt evangeliska kristna pojkar

Bild: uppsalaauktion. Martin Luther protesterar mot kyrkans maktmissbruk genom att bränna bullan som sänts till honom av påven. Målning av Karl Aspelin

Man kunde betala sig fri

Detta avsnitt är en sammanfattning av Sveriges kristnande och Katolska kyrkan i Sverige. S:t Sigfrids källa vid Husaby kyrkadit många åker i tron att det var platsen för Olof Skötkonungs dop. Kristendomen infördes i Sverige i dess romersk-katolska form från tal till sent tal av människor som kommit inom kontakt med kristendomen i andra länder. Det skedde både genom handel samt genom att kristna tagits till Sverige som trälar.

Den ortodoxa och den romersk-katolska kyrkan

Nordafrika och MellanĂśstern 13 milj. Kartan anger antalet kristna i olika världsdelar samt hur stor andel av de kristna i världen som bor där. Kristendomens centrala drag Vy över staden Cuenca i Ecuador där många olika kyrkosamfund lever sida vid sida. Det armé betyder att kristendomen är den mest utbredda världsreligionen.

Ärkebiskopen och påven delade på inkomsten

Vill du ha mer information om kristen tro eller har ytterligare frågor, sök kontakt med en lokal kyrka gällande din ort. Finns det några belägg på Guds existens? Det går ej att vetenskapligt bevisa Guds existens. Den troende söker tecken på Guds finnas i den omedelbara omgivningen. Man tendera peka på skapelsens eller naturens storhet och när man ser både skönheten i naturen och det samspel såsom finns i skapelsen frågar man sig om detta skulle ha kunnat anlända till utan en kraft, som är bortom vår förmåga som människor att förstå. Kan till exempel den evolution som innebär att det befruktade ägget efter nio månader föds fram såsom en fullt utvecklad baby förklaras gällande annat sätt än genom någon design av gudomlig plan? Eller den komplicerade process på miljarder år som lett fram till den jord och det universum som vi är en andel av, är den möjlig utan ett djupare mening? Troende människor är antagligen medvetna om att detta inte bevisar Guds existens, men är faktorer såsom pekar mot att den kraft samt den mening i tillvaron som vi kallar Gud faktiskt är en livfull verklighet.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here