More by Spotify

En enda man mot banditerna årsstämman

Herr ArildAxel Ugerups sonoch TaleTage Thotts vän a dotterhade så godt som växt upp tillsammans och redan 1 barndomen fattat tycke för hvarandra. Icke långt derefter utbröt kriget mellan Sverige och DanmarkMed oro och bek ymmer hörde de älskand e krigstrumpeten ljuda. Blomman af danska ridderskap et skyndade att stiLlla sig under fanorna och der var iiIvea en plats beredd åt Arild Ugerup. Under det herr Arild satt 1 fängelse 1 Stockholmtrodde man i Danmarkatt han sent eller aldrig skulle komrna tillbaka. Tage Thottsom såg att hans dotter affärdade den ene friaren efter den andraförklarade slutligen att detta ej finge ske och att hon måste välja någon annan än Arild. Han uppgjor de den ena planen dj erfvare än den andramen förkastade dem åter.

KRIGSKORRESPONDENTER

Rhyas Mitsommer Firandet i Mohrsdorf Martin Häger tittade förundrat på när alla bybor hjälptes åt att bygga de jättelika halmfigurerna. En man och en brud byggda av trästommar täckta med halm. Båda över nio meter höga. Mer än en full manslängd i vidd. Figurerna var dekorerade med blommor såsom solrosor, vitsippor, blåklockor och ängsvioler. Deras huvuden kröntes med vackra kransar bruten löv.

Fatimas hand

Batalj  om  tro  och  själar. Annan  än  tidigare  studenter 1 Schlagt sie tot! Eva Sommestad Holten © eva.

Your Top Songs on Spotify

Octi nu ar det sol Och genast ar del var. Och nu ar det vav Och nu ar det sol. Och nu ar det slpt Pa vinter och ve.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here