Kalendarium

Äktenskap myndigheter Graz orangecounty

Unga skriver för unga - nytt nationellt textpris för barn ska trigga skrivlust och skildra samtiden under pandemin Vad tänker unga på när inget är som vanligt? Var tar alla samtal och funderingar vägen? Kanske har en närstående blivit sjuk i corona eller till och med dött? Hur ser de på framtiden?

Seminarium

Beakta att kalendern just nu visas filtrerad, men kalenderprenumerationen kommer vara ofiltrerad. Följ dessa instruktioner för att lägga in prenumerationen i Outlook i Windows: Avbilda kalenderlänken. Gå till kalendervyn i Outlook. I dialogrutan som öppnas klistrar ni in kalenderlänken. Svara ja på frågan om du vill lägga till Internetkalendern i Outlook och prenumerera på uppdateringar. Kalendern finns nu med i din kalenderlista i Outlook. Du kan kora om kalenderposterna ska visas genom att klicka i bocken bredvid kalenderns benämning. För Safari på Mac, läs dessa instruktioner. I andra kalenderprogram, kopiera länken och lägg till den på det sätt som används där.

Undervisningsskyldig-

Förut examensämnet straffrätt skall undervisningen anordnas samt kunskapsford- ringarna avvägas så, att studietiden normalt icke kommer att överstiga två femte- delar av en termin. Förut övriga ämnen i examens första samt andra del skall vad i 7 5 är stadgat äga. Vad angår examensämnena i tredje delen skall undervisningen anordnas och kunskapsfordringarna avvägas så, att studietiden normalt icke kommer att över- stiga: för vart och ett bruten ämnena statistik och företagsekonomi en hälft termin; för vart och ett bruten ämnena sociologi och statskunskap en termin; för nationalekonomi en och en hälft termin, dock i första kombinationen två terminer; för allmän rättslära två femtedelar av en termin samt för offentligrättsligt ämne tre femtedelar av en termin. Vad i 8 och 9 åå är stadgat angående tentamina i etta och andra delarna av juris kandidatexamen skall äga motsvarande tillämpning. Beträffande tentaminas inbördes ordning i de till tredje delen hörande examens- ämnena gäller att tentamen i nationalekonomi och sociologi må äga rum endast med stude- rande, som avlagt godkänd tentamen i statistik, att tentamen i statskunskap må besitta rum endast med studerande, som avlagt godkänd tentamen i förvaltningsrätt, att, därborta företagsekonomi ingår i den valda ämneskombinationen, godkänd tentamen däri skall ha avlagts före tentamen i nationalekonomi, Original att tentamen i allmän rättslära må besitta rum endast med studerande, som av- lagt godkänd tentamen i samtliga mot första och andra delarna hörande examens— ämnen samt att tentamen i offentligrättsligt ämne må äga rum endast tillsammans studerande, som avlagt godkänd tentamen inom allmän rättslära. För examen fordras att den studerande nöjaktigt genomgått propedeutisk bana och kurs i ekonomisk redovisning därtill att han avlagt godkända tentamina inom samtliga de examensämnen, som skola ingå i hans examen.

Navigeringsmeny

Selektera till konung av Polen-Litauen 19 aug 87 n stkrönt i Kraków 27 dec 87 n stkonung av Sverige 17 nov 92, krönt i Uppsala 19 febr 94, avsatt som sv konung 24 juli G 1 31 maj i Kraków m Anna bruten Habsburg bd 2f 16 aug inom Graz, Österrike, d 10 febr inom Warszawa, dtr till ärkehertig Karl bruten Steiermark o Maria av Bayern; 2 11 dec i Kraków med sin första hustrus syster Konstantia Konstanze, Konstancjaf 24 dec i Graz, d 10 juli i Warszawa allt n st. S föddes i fångenskap på Gripsholms slott, där hans föräldrar hölls fängslade på Erik XIV:s befallning. S varenda blott något över två år forntida, när konung Erik avsattes. Den nye kungen fick rätt att efter eget skön utse tronarvinge, antingen S alternativt någon annan av de söner såsom han kunde komma att få, skada riksrådet och ständerna skulle godkänna valet. Hertig Karl Karl IXsom vid sidan av Johan lett upproret mot Erik, skall under riksdagen ha samtyckt mot S:s succession, men först i maj s å undertecknade han sin förvissning med bl a tillägget, att den blivande tronarvingen skulle utses med likaså hans samtycke. Bestämmelsen om ett testamentariskt förordnande av tronarvingen stod i batalj med primogeniturprincipen i Västerås arvförening

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here