Hannah Graaf: ”Mina barn är väldigt bortskämda – vad gjorde jag för fel?”

Ensamstående män i chattlinjer

Direktiv och disposition Kort om direktiven Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Ett delmål är därvid att det skall finnas samma möjligheter för kvinnor och män till ekonomiskt oberoende. I direktiven till utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män — Kvinnomaktutredningen — konstateras att det inte finns någon samlad bild av kvinnors respektive mäns tillgång till ekonomiska resurser och hur detta påverkar kvinnors och mäns makt i familjen och samhället. Original Utredaren är också oförhindrad att belysa även andra aspekter av betydelse för uppdraget. För direktivens fullständiga text hänvisar vi till bilaga 1.

Frågor och svar om judendom

Förut mama berättar hon om pusslet tillsammans en stor bonusfamilj, livet som singel och hur hon ser på att träffa en ny man. Det är en grå fredagseftermiddag när Hannah Graaf och jag äntligen får till vår intervju över Facetime. Med två avkomma bosatta i Spanien och tillkommande pendling dit, samt två tonårsbarn hemma inom Sigtuna är livet minst sagt hektiskt för Hannah.

Sammanfattning av förslagen

Vanliga frågor Män och kvinnor i synagogan I Malmö synagoga, som följer ortodox gudsttjänstordning, sitter män och kvinnor åtskilda under gudstjänsten. I Egalitära Synagogan inom Malmö samt i både konservativa samt reformsynagogor runt om i världen sitter män och kvinnor tillsammans under gudstjänsten. Separationen mellan könen i den ortodoxa gudstjänstordningen följer en gammal tradition såsom löper tillbaka ända till då templet fanns i Jerusalem för 2 år sedan. I synagogan anses en avskiljande kunna hjälpa den enskilde att koncentrera på bön utan distraktion. Frågan huruvida könsseparation är relevant i gudstjänstrummet har  varit en pågående diskussion inom den judiska världen under de senaste åren.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here