Sverige ökar sitt stöd för att bekämpa våld mot kvinnor och barn

Möt 20 kvinnor kontakta oss usher

Det osynliga våldet mot äldre kvinnor Debattartikel publicerad i Dagens Nyheter Tusentals äldre kvinnor utsätts för våld i nära relationer varje år. Men förutfattade meningar och generaliseringar, som att sexuellt våld upphör med åldern, försvårar för utsatta kvinnor att få den hjälp de har rätt till. Även män utsätts för våld men det våld som drabbar kvinnorna kan se annorlunda ut och därför är det viktigt att uppmärksamma skillnaderna mellan könen.

Relation till gärningspersonen

Anmäld misshandel av andra närstående genom blodsband eller familj stod för 15 andel av samtliga misshandelsbrott. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 18 procent av dom som utsattes för misshandel under att gärningspersonen var en närstående. Relation mot gärningspersonen Kartläggning av brott i nära relationer Anmäld misshandel i nära förhållande Misstänkta för misshandel i nära förhållande Relation till gärningspersonen Relation till gärningspersonen vid misshandel år Andel händelser i procent av totalt antal händelser, efter kön.

Presskontakt

Fraktur mot kvinnor och barn ska hava hög prioritet Brott mot kvinnor samt barn ska ha hög prioritet Polisledningen: Nu ökar vi våra insatser kontra brott i parrelationer, våldtäkter och våld mot barn Liv ska räddas, våldet ska minska, rädsla ska bytas kontra trygghet och fler förövare ska ställas till svars. Det är målet tillsammans den långsiktiga satsning som polisen genast bygger upp inom brottsområdet särskilt utsatta brottsoffer. De här brotten är bland de värsta som finns i samhället och är ett av de mest prioriterade brottsområden. Några av brottstyperna såsom ingår i satsningen är våldtäkter, fraktur i parrelationer och vålds- och sexualbrott mot barn Under senare år inneha polisen förbättrat sitt utredningsresultat inom detta område. Allt fler brott utreds samt fler brott klaras upp. Förra året överlämnade polisen över mer än 1  våldtäktsärenden till åklagare för vidare examination. Det är fler än någonsin fordom.

Kartläggning av brott i nära relationer

Riskerar du att utöva våld? Våld är aldrig den våldsutsattas fel och våld är mycket vanligare än de majoriteten tror. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från anhörig är en mänsklig rättighet. Kommunen inneha en lagstadgad skyldighet att skydda all brottsoffer och särskilt våldsutsatta kvinnor samt barn enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen. Du har rätt att erhålla hjälp av kommunen oberoende vilken art av våldsutsatthet du lever med, vilket innebär att oberoende av om ni har gjort en polisanmälan eller ej, eller om våldet är av dylik art att en person kan straffas för det i domstol eller ej, så har du rätt att erhålla stöd och hjälp av socialtjänsten inom din kommun. Stödåtgärder ska anpassas postumt varje enskild persons situation och förutsättningar, och kan innefatta sådant som handledning, krissamtal, skyddat boende, samtalskontakt, ekonomisk assistans, stöd under rättsprocessen, stöd i kontakten med myndigheter, eller stöd i föräldrarollen. Se till att bibehålla relationen tillsammans dessa personer. Kvinnofridslinjen är en inhemsk stödtelefon dit den som utsatts förut våld kan vända sig för att få stöd och råd från professionella inom området. För dig som ej pratar svenska kan en tolk kopplas in.

BARN OCH UNGA

Göromål mot mäns våld mot kvinnor Klicka här för att snabbt lämna sidan. Arbetet mot mäns våld mot kvinns har hög prioritet i Eskilstuna kommun. Arbetet berör samtliga förvaltningar och företag i kommunen. Det berör både kommunens service och tjänster till invånarna, samt kommunen som arbetsgivare. Du kan studera mer om kommunens arbete och bilda dig mer om mäns våld kontra kvinnor i handlingsplanen, Eskilstuna en Asyl för kvinnor. Handlingsplanen finns i tre versioner: originalversion, kortversion och en lättläst version. Läs mer om vad kommunen och andra organisationer erbjuder för assistans och stöd till kvinnor, män samt barn som utsätts för våld. Inom Eskilstuna kommun arbetar vi aktivt förut att våld aldrig ska uppkomma.

13 varningstecken på att du är utsatt för psykisk misshandel i ditt förhållande

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here