Finanskrisen är en stor nyhet för många

Pub för ensam självbelåten i respekt

Kan ni förstå att det redan är första advent. Jag har svårt att förstå det, kanske för att detta året gått så otroligt fort. Från Ellas födelse i januari till husköp och mycket annat. Vilket år! Hur som helst var vi på Haugesunds Juleåpning igår. Massor av människor i alla åldrar samlas på huvudgatan och tänder facklor.

Ring oss via Skype OBS NYTT NUMMER!

Anpassning som ett samhällstillstånd har diskuterats länge inom samhällsvetenskaperna. Integrationsdiskussionen uppstod i industrialismens bakvatten som ett resultat av folkförflyttningar, uppkomsten av nya sociala klasser, politisk antagonism och avlokalisering av många grupper. Den förmoderna traditionella solidariteten som gjorde den sociala sammanhållningen möjlig har försvagats och behovet av en ny samhällsorganisering vars legitimitet inte var baserad gällande religiösa och traditionella övertygelser blev glasklart. Efter granskning och genomgång av dom debatter och samhällsvetenskapliga strömningar som dominerade dåtidens moderna samhällen kan två modeller för att skapa ett integrerat by särskiljas:. Den första gruppen bestod inom huvudsak av marknadsekonomer och liberaler såsom trodde att marknaden kunde skapa sällskaplig integration av sin egen kraft. Marknaden har dock i det avseendet visat sig ineffektiv och kon. Ökade motsättningar mellan olika grupper i samhället inom allmänhet och mellan dem som vunnit på marknadskrafternas ohejdade triumf, de rika, och de som förlorade på den, dvs.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here