Det här vet vi om coronaviruset

Möt kvinnorna i prissättning

Coronapandemin sveper över världen. Här har vi samlat frågor och svar om smittspridning, antal dödsfall, vaccin och restriktioner och rekommendationer från svenska myndigheter. Blir man immun om man har smittats en gång och tillfrisknar? Folkhälsomyndighete n bedömer att det för en person som är symtomfri och har IgG-antikroppar innebär minskad risk att smittas och därmed en minskad risk att föra smittan vidare till andra. Därför är vår bedömning att om man får covid så är man immun, även om man inte utvecklat antikroppar. Det är ännu inte klarlagt vad detta innebär vad gäller skydd mot återinfektion. När kommer ett vaccin mot det nya coronaviruset? Ett vaccin kan tidigast bli klart i slutet avenligt Världshälsoorganisationen WHO.

Navigeringsmeny

En forskningsprogram om mäns våld mot kvinns och barn ska inrättas. De lokala kvinnojourerna ska ges statliga medel samt kvinnojourernas riksorganisationer ska få ökade affisch. Krav på könsmaktsorienterad våldskompetens ska ställas vid tillsättning av tjänster med förbindelse till mäns våld mot kvinnor. Rutiner för screening och statistikföring över mäns våld mot kvinnor ska utarbetas. Ett undersökning av samhällsekonomiska kostnader för mäns våld mot kvinnor ska genomföras. Ett utredning angående mäns våldsansvar ska tillsättas. The bill contained both assignments intended for all government agencies and specific assignments for particular agencies — the National Courts Administration, the Office of the Prosecutor-General and all regional public prosecution offices, the National Police Board and all police authorities, the National Council for Crime Prevention, the Crime Victim Compensation and Support Authority, the National Prison and Probation Administration, the National Board of Health and Welfare and the county administrative boards. These proposals extend from national to local level and concern both changes in established organisations and the setting up of new activities.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here