En tyst grupp utan stöd

Women som söker killar varm

Rita Liljeström Docent i sociologi vid Göteborgs universitet 2. Två världar Vi är i allmänhet tämligen klara över hur den historiska arbetsdelningen mellan könen lever vidare i könstypiska yrkesval och en segregerad arbetsmarknad. Vi är också medvetna om hur uppdelningen av det totala arbetet som utförs i samhället på oavlönat arbete och lönearbete leder till en underskattning av det arbete kvinnor utför. Jag misstänker att vi har en betydligt sämre förståelse för konsekvenserna av bristande kulturell jäm- ställdhet. För att göra det lättare att förstå bristen på jämställdhet i högskolan avser jag att inledningsvis beskriva hur jämställdheten i samhället i stort påverkas av manlig kulturdominans. Våra könsidentiteter som kvinna och man är de mest grundläggande av alla identitetskategorier. De är de tidigast inlärda och skär dessutom genom alla andra gruppidentiteter. Könsidentiteterna har nästan uteslutande blivit skapade och definierade av män. Historiens stora hjältar, statsmän, vetenskapsmän, kulturens stora namn, själva Gud Fader, träder emot oss som män.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here