Linjärglidlager

Underhållning för singlar Luxemburg krävande thailändsk

Avslutningsvis antyds att fonogrammen inte på långt när fått sam- ma stora betydelse för den kvalificerade musiken som för populärmusiken. Men talet, under vilket de för- sta primitiva fonograferna kom i använd— ning, var i eminent grad ett uppfinningar- nas och upptäckternas decennium. Riskvil- ligt kapital fanns tillgängligt för många tek- niska nyheters exploatering — främst i USA, dit många europeiska uppfinnare sök- te sig. Någon gång under hösten lät den redan berömde uppfinnaren Thomas Alva Edison en medarbetare montera den första ljudupptagnings— och ljudåtergivningsappara- ten. Den byggde på principen att en nål, som medelst ett membran bringas att vibre- Historik över fonogrammens utveckling och roll ra i takt med ljudvågor från tal eller mu- sik, kan registrera dessa ljudvågor i ett spår. När nålen tvingas följa samma spår, får den membranet att svänga och återge samma ljud, som den registrerat. Den appa- rat som Edison låtit färdigställa tilldrog sig ett enormt intresse; barnramsan »Mary had a little lamb», som var de första ord som registrerades på detta sätt, försvann visser- ligen efter några få gångers uppspelning, men på dem som bevittnade uppfinningens debut gjorde det hela ett desto outplånligare intryck. Edison sökte och erhöll patent på sin uppfinning år I en artikel i North American Review i juli detta år angav Edi— son de tio möjliga användningsområden som fonografen erbjöd.

Product tab contents

Inneha du ett tips att dela tillsammans dig av så maila det mot sweatidning gmail. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för alla annan livsmedelstillverkning. Det är också något som tas som en självklarhet inom många delar av världen — det ska komma rent vatten ur kranen! Men hur ligger det egentligen mot i Singapore? Vi bad Swean Kajsa Engblom, som arbetar för Göteborgs City som specialist på dricksvattenförsörjning, att avskilja med sig av sin kunskap. Fördämningen, som sitter ihop med stationen, löper tvärs över den meter breda Marina Channel, för att stänga ute havsvatten. Marina Barrage är Singapores femtonde färskvattensreservoar.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here