Så här säljer du per telefon

Rädsla för möte goth

Du kan till exempel höra röster eller känna dig förföljd, fast ingen annan uppfattar det så. Med tidig behandling minskar risken för nya psykoser. Ibland beror en psykos på att du har en så kallad psykossjukdom, men inte alltid. Till exempel kan en traumatisk händelse, en sjukdom eller användning av vissa droger utlösa psykotiska symtom. Den vanligaste psykossjukdomen är schizofreni, som du kan läsa mer om  här. Du som är närstående till någon som har en psykossjukdom kan läsa mer  i den här artikeln.

Våra mest sålda böcker

Indicera för varje situation hur obehaglig ni tycker att den är. När ni svarat på de 14 frågorna skänker webbsidan dig en summapoäng och ett tolkning av den. Notera att detta bara ger en grov indikation, ej någon säker diagnostisering.

Ta det på allvar

Det kan förvisso ha med min förhållande till mottagaren att göra. Att vi inte har byggt upp den förtrolighet som behövs för att han alternativt hon ska veta att jag är en person värd att ta gällande allvar. Men om jag ska befinna ärlig beror min bön om att bli tagen på allvar snarare gällande att jag upplever att jag ej blir hörd av de personer såsom står mig nära. Kan detta emedan bero på att mottagaren brister inom respekt? Och då inte av smärta uppsåt utan mer för att världen snurrar fort och för att bruset är högt.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here