Frida Kahlos bildsprak – ansikte kropp & landskap: Representation av nationell identitet

Sök enstaka män kostnadsfri

Bra och dåliga idéer för att TV-anpassa den engelska fotbollen Det kommer alltid finnas idéer om hur fotbollen ska förnyas och förändras och dessa idéer kan komma från alla tänkbara håll. De kan komma från fans som har tankar om hur fotbollen kan förbättras. De kan komma från fotbollen självt som strävar efter att öka intresset för sporten på en global nivå. De kan komma från sponsorer och finansiärer som öka sitt annonsutrymme eller bara mer generellt göra fotbollen mer TV-vänlig. Dessa idéer har emellertid vanligtvis rätt svårt att få något riktigt genomslag, till stor del på grund av en av fotbollens stora paradoxer. Nämligen att vi som supportrar ofta sitter och är djupt missnöjda med vissa särskilda aspekter av fotbollen, och vi tvekar inte att vädra detta missnöje oavsett om det riktas mot domare, spelare eller fotbollsförbund, men vi envisas ändå med att motsätta oss någon form utav förändring, regelmässig eller formmässig, av fotbollen. I praktiken bör det så klart vara frågan om en balansgång.

Dagen efter: Ville se hur han skulle agera som lagkapten

Litteratur , Intervju , Kulturbloggen Med motiv till lanseringen av boken Darling Jim intervjuades för kulturbloggens räkning författaren Christian Mørk. Christian Mørk som ursprungligen kommer från Danmark har alltid varit hugad av att skriva, således vid 21 års ålder reste han till USA, där han studerade historia och framtid även på Columbia i New York. Efter skolan började han på tidningen Variety och bodde några år dessutom i Los Angeles. När man läser boken så är det en enormt kärleksfull skildring av Irland, det märks att du har varit där avsevärt och även bott där? Irland är på många sett ett skandinaviskt mark fast att man talar engelska. Hurdan skall man beskriva boken, är det en gotisk skräckroman? Eller en gotisk kärleksroman?

Sök enstaka män från jobs

Nya och gamla texter som jag har skrivit

Det småskaliga trotset, förorsakat av ett alltför hårt förtryck, blev katalysatorn för den landsomfattande medborgarrättsrörelsen. N är medborgarrättsrörelsen nämns är det få som inte tänker på kvinnan som nästan på besynnerlig hand sparkade igång den lands­ extensiv rörelsen. Rosa Parks. Mycket i det amerikanska samhället på talet var spänt segregerat, och även om Rosa Parks inte var först med att neka följa lagarna blev hon gnistan såsom tände medborgarrättselden i landet. Det varenda en dag som alla andra förut Parks, hon satt på stadsbussen inom Montgomery på väg hem från jobbet när hon ombads lämna sin läge till en vit person. Hon vägrade och greps, och rättsfallet fick handledning av en lokal avdelning från National Association for the Advancement of Colored People NAACPsom organiserade en dagar reslig bojkott av stadsbussarna. Den här ickevålds­ protesten fick nationell uppmärk­sam­het och blev katalysatorn som spred medborgar­rättsrörelsen över alltsammans landet, ledd av den nyutsedde ledaren för NAACP, dr Martin Luther King Jr.

Den långa resan till Moskva [del 2]

Det är den 6 februari , gällande dagen 50 år efter att Manchester Uniteds chartrade plan kraschade i München. Den överlägsna majoriteten av de här har aldrig sett spelarna i handling, undantaget enstaka videoklipp. Vi har inga släktband till de döda, ingenting. Likväl är det självklart, ja till samt med nödvändigt, att vara här. När klockan är fyra minuter över tre, exakt 50 år efter olyckan, håller vi en tyst minut. Det är knäpptyst.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here