Norges försvar – 18 år före Sverige

Möt tjejer i perfusion

Norges försvar — 18 år före Sverige Publicerad 20 november Norge, Frankrike, Kanada, USA och Storbritannien är några länder som kommit längre när det gäller jämställdhet om man ser till andelen kvinnliga yrkesofficer. SVT Nyheters beräkning visar att det kommer att dröja ända till innan Sverige har samma andel kvinnliga yrkesofficerare som Norge. Det går snabbare i Norge att anställa kvinnliga befäl, och då har Norge endast 11 procent kvinnliga yrkesofficer. Det innebär att det är stora variationer i andelen kvinnor mellan olika avdelningar, säger överstelöjtnant Vegard Finberg vid Försvarsmakten i Norge.

Handlagda brott

Den sammanräknade förvärvsinkomsten innefattar alla skattepliktiga inkomster före skatt, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa och pension. Kapitalinkomster från bland annat räntor och värdepapper ingår däremot inte. Fakta: Skillnaden mellan lön samt inkomst När man tar fram lönestatistiken räknar man oftast om alla löner till heltidslön per månad. Det utför man för att kunna jämföra all löner, utan att behöva ta aktsamhet till deltidsarbete, frånvaro till exempel gällande grund av sjukdom och övertidsarbete. Lön är ett bredare begrepp än arvode och omfattar förutom lön också andra inkomster. Beroende på vilket inkomstbegrepp såsom vi använder ingår olika slags inkomster förutom just lön.

Möt tjejer i mötesutbildning

Kvinnors inkomster ökar mer än mäns

Lyssna Övervikt och fetma är en bruten de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt förut att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige. Indikatorn uppdateras vartannat år. Nya konklusion för denna indikator finns nu tillgängliga från års enkät. Denna sida kommer därför uppdateras inom kort. Så länge hittar du de nya resultaten inom Folkhälsodata och FolkhälsoStudio. Förekomsten av fet och fetma varierade mellan olika grupper och var vanligare bland äldre ännu bland yngre och bland personer tillsammans förgymnasial respektive gymnasial utbildningsnivå än bland personer med eftergymnasial utbildningsnivå.

Navigeringsmeny

Inom den Nationella trygghets­under­sökningen uppger 5,6 andel att de utsattes för sexualbrott mirakel Andel utsatta för sexualbrott Könsfördelning Ålder Andel utsatta för sexualbrott igenom tvång Andel utsatta för sexualbrott igenom utnyttjande av försvarslös position Anmälda sexualbrott Uppklarade sexualbrott Misstänkta för sexualbrott Lagförda för sexualbrott Sexualbrott bland unga Aktie som utsatts för sexualbrott Självrapporterad utsatthet för sexualbrott —¹, samt utsatthet förut sexualbrott genom tvång och utsatthet förut sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös befattning åren —². Källa: NTU. Resultaten förut utsatthet — är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan förfarande. För att öka transparensen kommer resultaten för de två frågorna nu inom stället att särredovisas. Dessa frågor kan av metodologiska anledningar inte jämföras tillsammans åren före metodbytet, vilket gör att resultaten enbart finns redovisade för åren — Den Nationella trygghetsundersökningen NTU visar att 5,6 procent av befolkningen 16—84 år uppger att de utsattes förut sexualbrott under , vilket skulle motsvara cirka   personer om det räknas om till antal utsatta personer inom befolkningen. Det är en minskning jämfört med , då andelen var 6,0 procent.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here