”Sugardejting” = lyxprostitution?

Möte online med behöver

Frustrationen kan vara hög hos särskilt sensitiva, som ofta går med på mycket mer ytligt prat än de egentligen har lust med, medan de innerst inne har en stark längtan efter att vara en del av ett samtal där de upplever ett äkta möte, djup och liv. Är det någon som känner igen sig? Finns det andra som känner så - och vad gör ni, medan ni väntar på att det ska gå över? Inte bara att de är födda med längre antenner än de flesta andra. Antennerna har ibland blivit ännu längre av alla försök att vara andra till lags. Detta undfallande beteende är ofta ett försök att kompensera för en känsla av att vara fel. När en särskilt sensitiv upptäcker sitt karaktärsdrag, händer det

Paradis för introverta

Mot mina flickor. Ja — hvem kan veta allt detta? I efterföljande ark har jag sökt teckna en andel af de stämningar och känslor, hvilka likt underbara nya fåglar sväfva runt gränsen mellan barndom och ungdom. Dom äro svåra att fånga, och kanhända har jag misslyckats. Jag är den första att erkänna, att det finaste i ett ungt flickhjerta, det såsom är henne innerst heligt och kostnadskrävande och som jag ville kalla barndomsengelns spår i hennes själ — det kan aldrig tydas och vidröras. Ty det är den osynliga, halft omedvetna tråd, som utgör sambandet mellan hennes lifs upphof och ändamål — Gud. Likaså har jag sökt antyda det väntande lifvets ansvar. Låt det icke förskräcka eder.

Bekanta sig med sociala nätverk: faror och utsikter

Frustrationen kan vara hög hos särskilt sensitiva, som ofta går med på avsevärt mer ytligt prat än de egentligen har lust med, medan de innerst inne har en stark längtan postumt att vara en del av en samtal där de upplever ett autentisk möte, djup och liv. Är det någon som känner igen sig? Finns det andra som känner så - och vad gör ni, medan du väntar på att det ska gå över?

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here