Gör en lönekartläggning varje år

Webbplats för enda kön utan ålder

Högskolans arbete för lika rättigheter och möjligheter Hur kan diskriminering som har samband med kön se ut? Könsdiskriminering kan drabba både kvinnor och män. Kön är troligen den diskrimineringsgrund som har undersökts mest i Sverige. Även jämställdhet mellan kvinnor och män är ett relativt beforskat område.

Lika och likvärdigt arbete

Lönekartläggning Gör en lönekartläggning varje år All arbetsgivare ska göra en lönekartläggning var år. Syftet är att se mot att arbetsplatsens löner är jämställda. Armé förklarar vi vad lagen kräver bruten en lönekartläggning. Här beskriver vi vad lagen kräver av en lönekartläggning. Ni kan även använda vår e-utbildning såsom går igenom hur du kan gno med lönekartläggning och analys av löneskillnader tillsammans med dina medarbetare.

Dina rättigheter

Diskrimineringsgrunderna Diskrimineringsgrunderna Direkt diskriminering är enligt diskrimineringslagen om någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, inneha behandlats eller skulle ha behandlats försåvitt missgynnandet har samband med någon bruten de sju diskrimineringsgrunderna. Kön Diskriminering såsom har samband med kön är illegal enligt diskrimineringslagen Med kön avses att någon är kvinna eller man. Förbudet omfattar också personer som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here