Sälja sex som ung kan vara ett självskadebeteende

Hur man möter svenska sajt

Och hur kan man motverka hedersnormer och ta död på myten om mödomshinnan? I höst storsatsar RFSU på ämnet sexualitet och migration och träffar unga nyanlända från norr till söder för att prata om sex. Personer som migrerat till Sverige har sämre sexuell hälsa än övriga befolkningen och alla har inte haft samma tillgång till sexualundervisning i sitt hemland. För att råda bot på det storsatsar RFSU i höst på ämnet sex och migration och håller extra sexualundervisningpass för unga på lättare svenska, från Umeå i norr till Södertälje i söder. Genom att hålla pass för nyanlända, asylsökande och papperslösa ungdomar över hela landet under den här veckan vill vi uppmärksamma denna rättighet - samtidigt som vi träffar massor av ungdomar som får snacka relationer, normer och sex! Mellan den 7 och den 11 oktober kommer RFSU att ha extrapass på lättare svenska på bland annat språkintroduktionsprogram på gymnasiet och på olika stödverksamheter. Den 10 oktober håller RFSU också en konferens på temat sexuell hälsa och migration. Frågor om sex och relationer är centrala i många tonåringars liv.

Lyssna på dig själv vem gillar du?

Grimas sexualitet - min rätt Om sexualundervisning Många lärare säger att sex samt samlevnad är det roligaste man kan jobba med. Ämnet engagerar eleverna såsom har många frågor och funderingar försåvitt kroppen, relationer, känslor, sexualitet. Främjande, lustfyllt och inkluderande Sex och samlevnad köper om både samhälle och individ: försåvitt kropp och relationer, lagar, kön samt genus, sexuell identitet, njutning, kondomer samt att möta andra. Det handlar försåvitt respekt, diskriminering och gränser. Och avsevärt mer. Därför behöver undervisningen vara ämnesövergripande! På RFSU pratar vi om att ha ett främjande och lustfyllt synsätt.

Mama-läsarnas egna tips: Så håller vi romantiken vid liv under småbarnsåren

Något som kan förklara att kvinnor inneha lägre sexlust än män. Alla ligger väl. Så är det faktiskt ej. Av de 1  personer som svarat på SVT Nyheters undersökning uppger varenda tionde person att de aldrig inneha sex.

Behåll romantiken i vardagen

Avyttra sex som ung kan vara en självskadebeteende Unga som säljer sex inom Sverige gör det av olika anledningar. Många mår mycket dåligt och ytterligare än var femte som säljer sex gör det som en form bruten självskadebeteende. Det visar ny forskning av Linköpings universitet.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here