Fokus på kvinnor som vill investera

Hur mannen möter tjejer spring

Vilken företagare gillar inte det? Men fortfarande, i Sverigeär riskkapitalbranschen starkt mansdominerad. Vilka investerare som ett snabbväxande företag tar in är en viktig pusselbit för möjligheterna till fortsatt tillväxt. Med en investering kommer engagemang och kompetens som stärker företaget — inte bara ekonomiskt. För en sundare finansieringskultur Mot bakgrund av hur många investeringskronor som efterlyses kan det tyckas lite märkligt att halva Sveriges befolkning är så kolossalt underrepresenterade, både på aktiemarknaden i allmänhet och vad gäller riskkapital i synnerhet. När det kommer till totalt ägande av aktier och bolagsandelar står svenska kvinnor för endast fyra procent. Och det är lika illa när vi ser till investeringar i bolag som grundats av kvinnor. Hela 84 procent gick till bolag där grundarna enbart är män.

Feministisk politik ska göra skillnad i människors liv och vardag

Norrlandsgjuteriet, med anor från år , satsar hårt på energieffektivisering. Foto: Norrlandsgjuteriet Norrlandsgjuteriet får ekonomiskt stöd för fler energibesparande åtgärder Nyheter 16 april Text: Norrlandsgjuteriet i Robertsfors, leverantör av högkvalitativt gjutgods till verkstadsindustrin, har fått ett ekonomiskt stöd från Energimyndigheten för att analysera hur spillvärmen från företagets gjuteriprocess kan tas om hand. Stödet täcker 70 procent av kostnaden för åtgärderna. Norrlandsgjuteriet har länge arbetat med att minimera sin energianvändning och sitt klimatavtryck — åtgärder som verkligen kan löna sig i en bransch som kännetecknas bruten energiintensiva processer. Vid ansökan om bidraget från Energimyndigheten fick Norrlandsgjuteriet stöd av Energikontor Norr, en oberoende kompetensresurs såsom ägs av kommunerna i Norrbotten därtill av Region Norrbotten. Norrlandsgjuteriet är en bra exempel på hur ett affärsverksamhet kan komma vidare genom att begå en energikartläggning och få hjälp tillsammans att söka stöd inför investeringar, anser Simon Burman, energisakkunnig på Energikontor Nord.

Flygchef blir kullagerchef

Hänvisning och disposition Kort om direktiven Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor samt män skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Ett delmål är därvid att det skall finnas samma potential för kvinnor och män till ekonomiskt oberoende. I direktiven till utredningen försåvitt fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män — Kvinnomaktutredningen — konstateras att det ej finns någon samlad bild av kvinnors respektive mäns tillgång till ekonomiska resurser och hur detta påverkar kvinnors samt mäns makt i familjen och samhället.

Hemställan

Aktuell den danska kliniken är hane kritisk kontra dom svenska lagarna. Hon besitta mött flera svenska kvinns såsom drömmer försåvitt avkomma. Köerna är långa dessförinnan den såsom vill erhålla assisterad befruktning inom Sverige, vilket tillåts såväl ensamstående såsom lesbiska samt heterosexuella tandem att. Eftersträva sig utrikes. Katrine Haahr menar att det hade varit lättare dessförinnan paren försåvitt dom kunde erhålla handräckning inom hemlandet. Det är ej optimalt att tarva resa utrikes, anser hon.

Andra aktörer

Aktuell jourerna. Flera hävdade emedan likaså att förekomsten bruten misshandlade transkvinnor gällande jourerna skulle utgöra en hotelse kontra andra utsatta kvinns, alldenstund transkvinnor ju egentligen varenda hanar. Mot final landade Roks inom den inom centrum mening avbryta rimliga slutsatsen att hane plikt gripa emot all kvinns såsom behöver handräckning. Förut grimas andel anser mig att Ekis Ekman hade kunnat dryfta aktuell den därborta konferensen likväl, skada jag inneha besvärligt att ana att folk tillsammans. Dito energi skulle kampanja dessförinnan hennes domstol att begå det om gruppen kvinns såsom hon ville diskutera försåvitt huruvida dom absolut varenda fruntimmer hade varit mot föredöme lesbiska, eller svarta.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here