Våld i nära relationer

Möt Kvinnor Sverige bra fysisk ekkokardiografiska

Justitieminister Beatrice Ask M Anf. Désirée Liljevall har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige ska minska andelen kvinnor som utsätts för sexuellt våld och trakasserier i jämförelse med övriga länder i EU. Det är oacceptabelt att kvinnor utsätts för fysiskt eller sexuellt våld i eller utanför hemmet. Att kvinnor därigenom får sin frihet beskuren och bär på en ständig oro och rädsla utgör ett allvarligt problem som påverkar hela samhället. Den studie om kvinnors utsatthet som EU:s rättighetsbyrå har låtit göra omfattar våld i nära relationer men också våld från bekanta och okända. Den visar på höga siffror för Sverige.

Underliggande innehåll:

Det specifika datumet valdes för att hylla systrarna Mirabal från Dominikanska republiken. Dom lönnmördades och blev folkhjältar för sitt okuvliga motstånd mot landets forne diktator, sexualförbrytaren och massmördaren Rafael Trujillo. FN och flera andra aktörer försökte affektera diktatorn att skona systrarna, som bred upprepade tillfällen fängslades och torterades. Han gick med på det, men beslutade i hemlighet att lönnmörda dem.

Relation till gärningspersonen

Utbildningsinsatser Våld i nära relationer Våld inom nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation mot och ofta starka känslomässiga band mot förövaren. Detta försvårar möjligheten till mothugg och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inne i offrets egen bostad. Det ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår. Begreppet våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan närstående. Det handlar både försåvitt heterosexuella och homosexuella parrelationer och om våld i andra familje- och släktrelationer, samt om barn som upplevt våld i sin stam.

Interpellation 2013/14:337 av Liljevall Désirée : S

Rättigheter och feminism Mäns våld mot kvinns Sverige är ett av världens åtminstone ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem. Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. Varje dag begås runt våldtäkter. Var tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here