Livsstil – Levnadsvanor

Man med psoriasis problem maine

Sjukdomen kan medföra hinder i psykiska och fysiska funktioner, hinder som är jämförbara med dem som ses vid cancer, ledinflammation, hypertoni, hjärtsjukdom, diabetes och depression. Det finns idag ingen behandling som helt botar psoriasis eller följdsjukdomen psoriasisartrit, i stället verkar den behandling som erbjuds främst symtomlindrande. Syftet med studien är att undersöka hur det är att leva med psoriasis och på vilket sätt sjukdomen kan medföra lidande. Metoden som används är litteraturstudier för att skapa en litteraturöversikt där likheter och skillnader mellan de ingående studiernas resultatdel undersöks. Resultatet visar att psoriasis har en kraftig påverkan på livskvaliteten och därmed medför olika former av lidande för de drabbade. Missnöjet kring behandlingarna är stort.

Risker för hälsan

Livsstil — Levnadsvanor Livsstil — Levnadsvanor Begreppet livsstil innefattar hur du lever ditt liv och inkluderar en stor antal av aspekter. Här avspeglas dina värderingar och dina prioriteringar i livet. Samt visst är det många saker inom vår livsstil som påverkar vår heja på olika sätt, exempelvis har dom senaste årens forskning lyft upp både kultur och natur som viktiga faktorer till att må bra, vilket betyder att både friluftsrävar och musikentusiaster berikar sitt liv med något livsförlängande. Ordet levnadsvanor används ofta inom sjukvården samt har i allt större utsträckning ersatt ordet livsstil när vi inom folkhälsoområdet pratar hälsa. Levnadsvanor är smalare term än livsstil och inkluderar exempelvis kroppslig aktivitet och rörelse, kost, sömn, anspänning och återhämtning samt alkohol och tobak. Utvecklingen när det gäller folkhälsan inom Sverige har flera oroväckande tendenser, exempelvis ser vi att den psykiska ohälsan ökar och många klienter jag möter lyfter utmaningar med att hålla balansen i livet. Här behöver vi egentligen tänka såväl avkoppling som nerkoppling försåvitt vi ska bli mer hållbara.

Ansvariga för arbetsmiljön

Text: Birgitta Tingberg Blogginlägg nr: 1 Nytt år och nya möjligheter men före allt mitt första blogginlägg detta år. Jag har funderat fram och tillbaka vad årets blogginlägg ska komma att handla om. Vill gärna ha ett röd tråd och hoppas att flertal av er ska följa denna lina. Jag kommer att ha 10 blogginlägg under Har kommit fram mot att just detta blogginlägg ska agera om något som är av bamse vikt för mig själv som arbetar både som hud- och näringsterapeut skada också för alla som någon passage besöker en hudterapeut. Nämligen den duglighet som finns inom vår yrkeskår. Det finns så många välutbildade och duktiga hudterapeuter att det inte alls bör finnas någon anledning att gå mot någon som inte har en duktig utbildning. Det är också en exklusiv organisation på så sätt att försåvitt du har detta diplom så vet man runtom i världen precis vad din utbildning innehåller och det inom sig är en stor fördel. Bese att det finns en gällande behandlingsskadeförsäkring.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here