Vad gör jag om en app på en Philips-TV inte fungerar?

Dating installera web körd

Vill du översätta beskrivningen till Svenska Sverige med Google Översätt? Tap into an online dating community bursting with great single people, conversation and love. Grab your chance to transform how you date online and meet singles — someone really special. You have so many options to find a date in Europe, America, Australia, Asia, and beyond.

Steg 2: Skydda enheten från appar med problem

The Microsoft Authenticator app helps you sign in to your accounts if you use two-factor verification. Med tvåfaktorsverifiering kan du komma åt dina konton säkrare, särskilt när du visar känslig fakta. Two-factor verification helps you to tillgänglighet your accounts more securely, especially while viewing sensitive information. Eftersom lösenord kan glömmas, stjälas eller komprometteras är tvåfaktorsverifiering ett ytterligare steg som hjälper dej att skydda ditt konto genom att göra det svårare för andra att logga in. Because passwords can bedja forgotten, stolen, or compromised, two-factor verification is an additional security step that helps protect your account by making it harder for other people to break in. Du kan använda Microsoft Authenticator-appen på flera sätt, däribland följande:You can use the Microsoft Authenticator app in multiple ways, including: Tillhandahålla ett uppmaning för en andra verifieringsmetod när du har loggat in med ditt användarnamn och lösenord. Providing a absolut for a second verification method after you sign in with your username and password. Tillhandahålla inloggning utan att kräva ett lösenord, med ditt användarnamn och din mobila enhet med ditt fingeravtryck, ett ansikte eller en PIN-kod. Providing sign-in without requiring a password, using your username and your mobile device with your fingerprint, face, or PIN.

Skärmavbilder

Join over 2 million guys chatting knipa meeting on Only Lads. Super slick search, gorgeous profiles, real time chat and so much more. Find guys in your area, see who visited your profile, track your friends, favorites and more!

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here