Tweets about Social Entrepreneurs

Bekantskap med enskilda personer phone

Om du däremot skriver ett testamente kan du själv bestämma var dina tillgångar hamnar. Det är din chans att säkerställa att det du lämnar efter dig fördelas enligt din sista vilja. Gör skillnad även efter din bortgång genom att testamentera en gåva till Röda Korset. Tack vare de gåvor vi får kan vi fortsätta att ge hopp och rädda liv i Sverige och världen.

Sample data

Att skriva ett testamente betyder att ni kan påverka var dina tillgångar hamnar när du dör. Dina bröstarvingar inneha alltid rätt till sin laglott, det vill säga hälften av dina medel. Men det vet du säkert allaredan. Vad du kanske inte vet är att du bestämmer hur resten bruten kvarlåtenskapen ska fördelas. Ett testamente är din möjlighet att säkerställa att det du lämnar efter dig fördelas enligt din sista vilja. Testamentera en bidrag till Röda Korset.

2. De äldre på arbetsmarknaden

Skada, vet vi att tiden finns? Inom så fall, när börjar den samt när slutar den? Om tiden finns, vad är evigheten?

1. Inledning

Kuf Kvinnan i vårdsektorn En annan ansamling som lämnar arbetet i förtid är kvinnor inom främst vård- och omsorgssektorerna. Över hälften av kvinnorna i åldern 55—64 år arbetar i kommuner samt landsting, som drabbades hårt av —talets besparingskrav. Resursbristen tvingade fram personalneddragningar samt återkommande omorganisationer, vilket ökade de fysiska och psykiska påfrestningarna för den resterande personalen.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here