Katarina II av Ryssland

Dungeon tortyr kvinna Foto utan lera

Tidpunkten uppmärksammas i år under beteckningen Märkesåretsom är ett regeringsstött jubileum. Detta går inte obemärkt förbi, inte ens i konstvärlden, och som ett resultat av detta visas under sommaren en ambitiös utställning med såväl svensk som finsk samtidskonst på Eskilstuna konstmuseum. Det är den starka visuella kraften, viljan att se och den inneboende individuella kraften hos konstnären som gör sig gällande här. Istället visar man upp vilken mångfald som finns i den svenska och finska samtidskonsten, och detta gäller både valet av teknik och motiv, men även urvalet av själva konstnärerna, varav några sedan tidigare är kända medan några andra är tämligen okända.

‘Simply a regular mum’

How often do you encounter little pretty pictures on the walls when playing games? Do you even pay attention to them? So, what have we dug up? That might drive conspiracy fans crazy, but hey, not everything in a game should be an easter egg, okay? Those pictures on the wall might have been put there just for the sake of the setting to add the interior credibility and detail. Is a player going through a gallery? Well, galleries MUST have some pictures on the walls, even after a large ras heist. Children like to draw!

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here