Vi bedöms på sekunder – så kan du påverka andras uppfattning

Var Kan jag viktoria

Psykisk ohälsa är ett stort problem i Sverige och världen. Det drabbar både enskilda människor som mår dåligt och samhället i form av ökade kostnader. Nya lösningar behövs — och en del av svaren finns på internet.

Vad är posttraumatiskt stressyndrom?

Det kallas flashbacks. Då känns det som försåvitt du är med om den förfärande situationen igen. Under en flashback kan du återuppleva de intryck som ni upplevde under den skrämmande händelsen. Det kan vara ljud, detaljerade minnesbilder eller andra intryck, som gör att upplevelsen känns väldigt verklig. Att återuppleva händelsen skänker ofta stark ångest  och stress.

Vad kostar KBT?

Armé svarar två av våra psykologer gällande frågor om digitala möten. Inom Psykologpartners Digital psykologi har vi lång kunnande av digitala möten och utbildningar samt har genom åren hunnit tänka samt utveckla våra tjänster efter våra lärdomar och forskning. Jag samtalade med Sara Herring, leg. Vad händer när vi möts digitalt istället för fysiskt?

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here