Kapitalet. Tredje boken

Hur man möter en rik viareggio

Begreppen Industri 4. Vi kommer givetvis besöka dessa mässor med målet att ta reda på det senaste inom denna utveckling. Inför den förstnämda mässan, PaintExpo, har vi i detta nummer sammanställt nyheter och information från några av de svenska och internationella utställare på plats, läs mer om detta på sidorna Mässarrangören har gått ut med att man i princip har samlat alla stora leverantörer inom samtliga nischer på lackeringssidan, vilket borgar för en bra mässa med ett heltäckande utbud. Att PaintExpo också har slagit rekord varje gång, visar att både utställare och besökare tycker att det är ett betydelsefullt arrangemang. Men mässan har också visat god förmåga till förnyelse, bland annat genom en försiktig breddning av utbudet utan att släppa fokus på just målning och lackering. Även Ytforum satsar i år på att bredda utbudet.

Poulelesecharmeaux.eu by Nyheter om STÅLBYGG - Issuu

SBI har de senaste åren arbetat tillsammans att ta fram läromedel anpassade mot Eurokoderna och vi jobbar nu förut fullt med att få klart en antal handböcker som hjälp vid projektering och utförande av stålkonstruktioner. Inom en par veckor kommer handboken till utförandestandarden SS-EN som förhoppningsvis blir ett uppskattat hjälpmedel för både konstruktörer och stålentreprenörer. Senare under kommer också våra uppskattade handböcker om stålbyggnadsdetaljer, nu anpassade mot Eurokoderna, att börja ges ut. Inom Norge har Norsk Stålförbund tagit fram läromedel och kurser i Eurokoderna ges kontinuerligt. Mycket arbete har bland övrigt lagts ned för att minska tolkningsmöjligheterna när det gäller brandklassificering och bärförmåga vid brand. Det är inga stora förändringar i slutresultatet, men vägen däråt har som sagt anpassats för att göra reglerna tydligare. Delvis som ett reaktion på det stora antalet takras i vintras föreslår nu Boverket anspråk på certifierade sakkunniga för projektering samt utförande till nya PBL. Det är ännu inte helt klarlagt när kravet kommer att ställas och inte heller är det bestämt hur de sakkunniga ska certifieras.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here