Medellivslängd

Ensamstående kvinnor alla chech

Sammanfattning Den äldre befolkningen De senaste decenniernas befolkningsutveckling känne- tecknas av en växande andel äldre och en minskande an- del barn. År var nära 24 procent av befolkningen 15 år eller yngre mot omkring 20 procent i dag. För år beräknas andelen barn vara nere i 19 procent. Under och talen minskade andelen personer i åldern 16—64 år, de yrkesaktiva åldrarna. Enligt prognosen kommer emel- lertid utvecklingen att vända. Vid sekelskiftet beräknas de yrkesaktivas andel i befolkningen vara större än i dag. Andelen äldre har ökat från 12 procent år till 17 procent i dag. Under resten av talet kommer de äldres andel i befolkningen att öka något, till 18 procent årfor att sedan minska.

4. SOU 1985: 31

Medellivslängd är en av de indikatorer såsom Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild bruten folkhälsan i Sverige. Indikatorn uppdateras ett gång per år. Sammanfattning Medellivslängden inom befolkningen var 83,1 år Det är en ökning med mer ännu ett halvt år från året före. Mellan och har den återstående medellivslängden vid 30 års ålder ökat hos både kvinnor och män och inom alla utbildningsgrupper, men för kvinnor tillsammans kortast utbildning har ökningen varit mindre än ett halvt år på 13 år. Skillnaden i livslängd mellan annorlunda utbildningsgrupper ökade från 4,4 till 6,0 år under perioden. Introduktion Utvecklingen bruten medellivslängden i en population speglar folkhälsan i alla livets åldrar. För svenskar födda under talet har medellivslängden ökat stadigt, och förbättringarna kan hänföras mot en rad faktorer som stigande levnadsstandard, bättre utbildning, sundare levnadsvanor och utökad tillgång till hälso- och sjukvård bruten bra kvalitet 1, 2.

Till statsrådet och chefen för socialdepartementet

Blottlägga mer info försåvitt Hurså störtade Toppen. Döljer mer info försåvitt Hurså störtade Max. Var anlete inneha en beteckning Exponera mer info försåvitt Var ansikte inneha en benämning Döljer mer info försåvitt Var anlete inneha en beteckning. Vasulkas - videokonstens pionjärer Exponera mer info försåvitt Vasulkas - videokonstens pionjärer Döljer mer info försåvitt Vasulkas - videokonstens pionjärer. Veeras magiska leva Blottlägga mer info försåvitt Veeras magiska liv Döljer mer info försåvitt Veeras magiska leva.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here