User:Keith Edkins/Sandbox

Möt kvinnor från hela världen kolonialmötet

Canada är ett i allmänhet ganska obekant land, men det har på senare tider börjat att tilldraga sig en allt större och större uppmärksamhet både i Förenta Staterna och i Europa. I svenska tidningar har man ofta talat om den ständigt växande emigrationen dit. Berättelser om och från Canada, som man läst i samma tidningar, ha gått stick i stäf emot hvarandra. Somliga hafva berömt landet, andra hafva klandrat det med lika stor ifver. Ja, man har till och med satt i fråga att på allmän bekostnad skicka lämpliga personer ut till Canada för att närmare studera dess förhållanden, på det att man måtte kunna gifva den svenska allmänheten säkra underrättelser. Hos mig uppstod af denna och andra anledningar en önskan att en gång få se detta land och göra en resa genom detsamma. Den tanken hade jag redan då, när jag år besökte Förenta Staterna. Sedan det hade blifvit bestämdt, att jag skulle resa, meddelade jag mig strax med vänner och bekanta dels i Canada, dels i Förenta Staterna. Ty komme jag till Canada, så var det klart, att jag äfven skulle besöka Staterna.

FÖRSTA KAPITLET.

Onsdagen den 5 februari Allmänpolitisk debatt anknytning med avlämnandet av den propositionen samt motionerna i an­slutning därtill. När det gäller kärnkraften föreslår regeringen att fler två re­aktorer skall byggas. Statsministern, hävdar att man på så sätt bevarar handlingsfriheten i kärnkraftsfrågan. Det finns absolut skäl att granska detta påstående. År väckte Birgitta Hambraeus en motion samt pekade på riskerna vid denna framställande.

ANDRA KAPITLET.

Av metersfotogrammetri via EUs jordbrukspolitik till Lappkodicillen Birgitta Hansson L Det är 12 år sedan jag gick i äldrebidrag och nu kan jag med lite perspektiv överblicka hur mitt yrkesliv — och med det också det privata livet- utvecklade sig under de 40 år jag jobbade. Hela tiden statligt anställd men på alla nivåer inom flera organisationer. Om jag skulle fått frågan i början av min karriär så skulle jag inte en passage kunna gissa allt jag fått erfara. Jag kan se att det mesta av vad jag gjort på något sätt hänger ihop - hakar inom varandra. Även när jag tycker att jag helt bytt bana så inneha det funnits många kunskaper som mig kunnat använda på det nya stället. Men jag kan också se att mycket är slumpen och att det gäller att våga ta steget fortsättningsvis när möjligheten kommer. Så vad grimas berättelse handlar om är den stora bredd av arbetsområden  som en utbildning gällande KTH-lantmäteri kunde leda till. Det sluta jag inte gjort är att befinna traditionell förrättningsman.

Friedrich Nietzsche

Emedan den veganska kosten och den veganska livsstilen är av utomordentlig betydelse förut varje enskild människa och för alltsammans samhället, i synnerhet för våra avkomma och barnbarn, för miljön, klimatet samt djuren, har jag bestämt mig förut att ge ut denna lilla flygblad. Bara genom tillräckligt bra information kan man träffa bra val för ens eget och andras bästa. Industrinationernas kostvanor har en dramatisk påverkan på människans hälsa, på klimatförändringen, på miljön inom det stora hela, på miljarder djurs öde och på miljontals svältande människors överlevnad.

Veganskt – Dr. med. Henrich ProVegan Stiftung

Kardinalfågeln flög av och an i apelsinträdgården och sökte mask till sin frukost; då och då gungade han gällande grenarna och sände ut sitt uppmuntringsrop — »Good cheer! Hans sång jublade av glädje, ty det var hans festdagar, hans lektid. Hela den sydländska världen var full av strålande solljus, granna blommor, en rikedom av frukt, myriader insekter — och aldrig en dyft att göra utom att simma, kalasa och vara lycklig. Icke konstigt då, att hans sång var ett profetia om gott mod för framtiden, ty hela hans förflutna var idel lycka. Kardinalfågeln var bara årsgammal, skada ändå fladdrade hans tofs högt, hans skägg var krusigt och svart, samt han var ett riktigt under inom fråga om storlek och färg. Äldre [6] hannar av hans familj, såsom hade flyttat många gånger, föreföllo liten bredvid honom, och fjäderskrudar, som fällts år efter år, sågo färglösa ut i jämförelse med hans. Det varenda som om ett klappande hjärta bruten eld fladdrat förbi, då han kom flygande genom fruktträdgården. Förra våren hade kardinalfågeln krupit ur ägget norrut, inom Limberlost, fåglarnas paradis.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here