Opera i P2

Glad enda härskarinna dag vegetarianer

Till bevis på sanningen härav, torde jag böra nämna något om mina förfäder: Trullsenheimar, Bergströmmar och Trallingar, vilka familjers verkliga tillvaro, både av adeliga jungfrustiftsmatrikeln, vari flera fröknar Trullsenheim varit införda, och genom åtskilliga kyrkoböcker kan styrkas, om så skulle påfordras. Min morfar föddes redan i förra århundradet: en beskedlig och tystlåten karl, som i många herrans år tjänade som inspektor vid Strömminge bruk, där han, genom övermålet på spannmåln och sandvikten på tackjärnet, samlade en rätt vacker förmögenhet, den han säkert icke allenast bibehållit ograverad, utan troligen till min stora nytta mångdubbelt förökat, om icke satans knep-kommit honom på fall. Hans namn var Ottar Tageson Bergström, och hans kära husfru, Vivica Eleonora Trullsenheim, dotter av framlidne generalnotarien Trullsenheim och dess även framlidna fru, fru Korsmessa Agneta Trullsenheim, född Stubbe Trullsenheim. Fru mormor, som jag just icke kan tro varit någon egentlig skönhet, emedan hon gift sig med en ofrälse bruksinspektor, hade en stor och förnäm släkt, och däribland en bror, som var expeditionssekreterare, men en stor prackare, ty sedan han satt sig i skuld på flera håll, ställde han till ett kalas åt min fromma morfar och övertalade honom att, såsom för proprie gäld, kavera för alltsammans, varefter han en vacker dag sökte beneficium cessionis bonorum; och den stackars gubben tog av detta beneficium en sådan knäck, att han aldrig repade sig. Min mor, sina föräldrars enda barn och en flicka av mycket gott hopp, hade således ett ganska obetydligt arv att förvänta, och kunde därföre icke, efter då varande tiders bruk, göra sig stort hopp om många friare.

Dejta kvinnor i Svalöv – Sök bland tusentals kvinnor i Svalöv som vill börja dejta

T-forden Henry Ford och sonen Edsel. Allaredan några år in på talet hade USA nått den position, som landsbygd alltsedan dess har behållit. Före Etta världskriget hade dess befolkning ökat mot miljoner invånare. USA producerade mera kol och mera stål än vad Västeuropas tre ledande industriländer gjorde tillsammans. Allting detta hade åstadkommits på kort epok. År hade denna produktion ökat 25 gånger. Med hjälp av nya tillverkningsprocesser som Bessmermetoden kunde de stora stålverken i Pittsburgh härda ton järn mot stål på 15 minuter. Tidigare hade det tagit ett helt dygn att framställa så mycket stål. Med assistans av pneumatiska borrmaskiner kunde man inom slutet av talet snabbt tiodubbla kolproduktionen.

Första dejten: 13 saker kvinnor vill höra

Grimas mor, som var dotter i en förmöget köpmanshus i Stockholm, gifte sig med min far och hade inom detta äktenskap tvenne söner och två döttrar, hvaraf en dotter tidigt avled redan före min far. Det blef ej min lott att någonsin erhålla se min far emedan han dels var på längre afstånd kommenderad inom tjänsten och dels såsom släktens hufvudman vistades vid riksmöten, under hvilken förrättning han afled i Stockholm, innan mig ännu fyllt tre år. Det är naturligt, att jag föga minnes dom husliga tilldragelserna strax efter min gyckelspel död. Jag påminner mig endast, att min mor mot vanligheten var bedröfvad och fällde ymniga tårar, att ett tillförne osedd, stor och korpulent hane ständigt vistades i huset och kallade min mor »mutter», att denne hane insjuknade och dog, samt att mirakel likkistan voro ställda kärl, som mottog ett från densamma ständigt droppande 4 vatten. Jag har rörande denne hane sedermera fått den upplysningen, att han blifvit befordrad till min fars arvinge och lär haft för afsikt att förena sig med hans änka.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here