Filosofins elände

Kvinna söker mannen röstchatt

Framstegen inom linnebranschen utvecklades senare, eftersom råmaterialets natur i hög grad försvårade anpassningen av spinnerimaskinerna. Försök hade gjorts under de sista åren av förra århundradet [talet] i Skottland, men fransmannen Girard, som introducerade linspinningen årvar den förste som lyckades praktiskt. Även Girards maskiner fick först på brittisk jord den betydelse de förtjänade, genom de förbättringar som de undergick i England, och genom sin allmänna tillämpning i Leeds, Dundee och Belfast. Från denna tid expanderade den brittiska linnehandeln snabbt. Exporten av irländskt linne till Storbritannien steg från 32 milj. Exporten av engelska och skotska vävda linnevaror steg från 24 milj. Antalet linspinnande företag var årmed Vävningen äger rum i södra Skottland och på skilda håll i England, men huvudsakligen på Irland.

Den arbetande klassens läge i England

Motsatsen bruksvärde-bytesvärde Egenskapen hos alla produkter, industri- eller naturprodukter, att tjäna människans försörjning kallas bruksvärde, deras egenskap att kunna bytas mot en annan produkt kallas bytesvärde Hur blir bruksvärdet bytesvärde? Skapandet av idén om bytes-[ A ] värdet har ekonomerna inte tecknat tillsammans tillräcklig omsorg; vi måste därför begå halt här. Eftersom det bland dom ting jag behöver finns ett grandiost antal, som endast i begränsad antal eller rent av inte alls förekommer i naturen, tvingas jag hjälpa opp produktionen av sådant som felas jag och då jag inte själv kan lägga hand vid så många föremål, kommer jag att föreslå andra folk, mina medarbetare i olika verksamhetsgrenar, att avträda en del av sina produkter i utbyte mot min. Herr Proudhon föresätter sig att framför allt belysa för oss dubbelnaturen hos värdet, värdets inre distinktion [I, 34], bytesvärdets markant ur bruksvärdet. Med herr Proudhon plikt också vi göra halt vid denna transubstantiationsakt. Låt oss se, hur den enligt vår författare går till. En mycket stort antal produkter finns icke i naturen utan kan skapas bara genom industri. Så snart behoven överskrider naturens frivilliga produktion tvingas människan fånga sin tillflykt till den industriella produktionen.

Vi besökte Anders Sydborg i Norrköping

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here