Swedish Karen Dictionary

Händelserna av reproduktion för den anka

Han står framför en spegel. Här sker något märkligt, för spegelbilden visar oss samma bild igen: hans rygg. Dubblerad sluter han sig omkring sig själv och avvisar därmed varje ansats till kontakt och identifiering. Samma visuella strategi använder Annika von Hausswolff i flera av sina verk, speciellt de från tidigt tal: till exempel i En landskapsstudie Den avgörande skillnaden är att i detta fallet är det betraktaren som fungerar som dubblering av den avbildade gestalten. Hur vore det att se sin egen nacke rakad, framför några svenska björkar? Vad blir betraktaren inskriven i denna symbolik: en ung nationalsocialist? Det är den här sortens frågande position som Hausswolffs bild tvingar in oss i.

Den mänskliga naturen

Ograndskad översättning ~ Andlighetens koncept I denna text, först publicerad , undersöker William Hatcher den eviga individuella och gemensamma andliga tillväxtprocessen. Inledning Inledning Den mänskliga historien har bevittnat otaliga religioner, övertygelser och filosofiska riktningars födelse, spridning samt försvinnande. Trots att den skapande impulsen för var och en av dessa system utan tvekan är besläktad tillsammans många kulturella och psykologiska faktorer, är det genomgående för nästan alla den gemensamma idén att människan inte absolut eller fullständig befinner sig i hennes av naturen givna mänskliga tillstånd. Det genomgående för dessa övertygelser är tanken att människan måste genomgå en avslutning process, en skolning i själv föreskrift. Sådana processer anses vanligtvis av dess förespråkare vara det grundläggande syftet förut människans existens, för genom dem förvärvar eller utvecklar människan vad som är nödvändigt och allomfattande, inte bara kortvarigt och lokalt, inom den mänskliga potentialens gränser.

Händelserna av reproduktion för den kvinnlig

Document Information

Mig håller inte med om mycket. Förut det första: Man måste skilja gällande önsketänkande och en realistisk förståelse bruten verkligheten. Om filosofisk koherens inte föreligger, vilket jag menar är fallet, antaga jag att en stark strävan att upprätta en sådan utifrån ett specifikt sätt att se på världen t. Ett betydligt bättre synsätt tycker mig presenteras av John Rawls i  Political Liberalism. Givet etisk pluralism föreslår han i föreläsning IV en overlapping consensus om exakt politiska rättigheter och demokrati, som all kan enas om oberoende av bl.

Inläggsnavigering

Vi utforskar detta tillsammans med queeraktiviten samt poeten Timimie Märak. Skolan har ett stor del av hur vår förslag av världen, oss själv och sociala strukturer formas. Där får vi bilda oss allt från att leka tillsammans andra till samtal till sex. Plugget bygger på respekt för regler, deadlines och auktoritet. Istället för att lyssna och prata om gränser och samfärdsel och att respektfullt nyfiket få studera egna behov, så förväntas det att vi bara ska veta vem alternativt vilka vi vill vara med. Mirakel skolgången  hade jag mest önskat att någon backade upp mig när idioter bröt isär mig och tjejen varenda kär i när vi stod samt hånglade i korridoren. Det hände typ aldrig med heteroeleverna. Om detta är ett minne som fastnat hos jag så måste det fastnat hos andra elever.

Learn Swedish with the English to Swedish word list

Vi lider därför att vi inte spontant bemästrar de ingredienser som krävs förut ett fullödigt liv. Being is in-itself. Being is what it is.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here