Swedish to English vocabulary list from Freedict

Möt inte tjejer på test

Ordet diskriminering brukar i vardagligt tal ofta användas om orättvis behandling av olika slag, där någon gör åtskillnad mellan olika människor. Men det som av många uppfattas som diskriminering är inte alltid diskriminering i lagens mening. På den här sidan förklarar vi vad diskriminering är enligt diskrimineringslagen, nämligen att det måste vara en person som blivit missgynnad eller kränkt ska finnas ett samband med en diskrimineringsgrund sexuella trakasserier kräver inte detta samband måste handla om en av de former som beskrivs i lagen måste ha skett inom ett av de samhällsområden där lagen gäller. Exempel på diskriminering Om en händelse är diskriminering beror på den enskilda situationen. Här följer några exempel på sådant som kan vara diskriminering: En arbetsgivare uppfattar att en arbetssökande har ett utländskt klingande namn och väljer därför att inte kalla hen till intervju. En restaurang släpper inte in en person och det har samband med att hen har en funktionsnedsättning som påverkar tal och rörelser. En bank nekar en person ett lån för att hen anses vara för gammal.

Senaste klipp

Corona i skolan: Så agerar kommunerna före skolstart Corona Öppna skolor, munskydd mot lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet. Annons Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning Corona Kommunombudet: Väldigt besvärligt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans. Annons Klara siffror: Grundskolor är vanligaste platsen förut coronautbrott Corona Mer än dubbelt odla många utbrott inom grundskolan som gällande alla andra arbetsplatser i Sverige. Nya fall av smitta på högstadieskola — beredskap för distansstudier Corona Smittoläget bland personalen har förvärrats sedan förra veckans skyddsstopp. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog samt barnboksförfattare.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here