Behandling av grå starr

Möt en sköka i kapstaden

Peterson, S. Lönnqvist Föredragande: statsrädet Sigurdsen Lagrådsremiss med förslag till lag om förbud mot s. Sjukdomstillständet förorsakas av ett smittsamt virus. Framställ- ningar frän socialstyrelsen och statens bakteriologiska laboratorium SBL med förslag att ändra benämningen på viruset till HIV Human Immunodc- ticiency Virus bereds för närvarande i socialdcpartementet. Smittämnet förekommer i blod och sädesvätska men också i andra kroppsvätskor såsom slidsekret. Vid vanliga sociala kon- takter säsom kramar och handslag överförs inte smittämnet.

2. Ärendets beredning

Frågor om östrogenbehandling Vad innebär menopaus? Menopaus är den tidpunkt då kvinnan inneha sin sista menstruation. När det inneha gått ett år sedan den sista menstruationen brukar man vara säker gällande att menopausen har inträffat. Detta händer i regel mellan 45 och 55 år. I Skandinavien ligger medelåldern förut menopaus runt 51 år.

Äldredagen 2020

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here