Kvinnligheten som historisk kategori

Ensamstående women i England acaai

Det har alltid funnits en könsuppdelning som nu systematiskt måste tas fram i forskningen. Dessa nya kunskaper ifrågasätter och påverkar den traditionellt manliga historieuppfattningen. Läs i nr 4 om kvinnligheten som historisk kategori 2 Kvinnovetenskaplig tidskrift utges av Föreningen Kvinnovetenskaplig tidskrift. Ansv utg Anita Göransson Kvinnovetenskaplig tidskrift utkommer med 4 nummer om året. Prenumeration för 4 nr kostar 90 skr.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here