Ninabel att ta upp den i arslet del - 13th January 2021

Möt den unga djärva klar

This dam, which is scheduled for completion on 15 November, in other words in fewer than 50 days from today, will result in the flooding and definitive loss of one of the most important archaeological sites in Asia Minor today. And as a person from outside who can perhaps comment with fewer political implications, I would like to say that culture is very broad, it has many facets and that two European capitals is not excessive. Och som en person som kommer utifrån som kanske kan kommentera med färre politiska följder vill jag säga att kulturen är mycket bred, den är mångfacetterad och att två europeiska huvudstäder inte är för mycket.

Navigering

Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. Look up words knipa phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. Look up in Linguee Suggest as a translation of fewer days Copy. DeepL Translator Linguee. Open menu.

Linguee Apps

Det finns få unga radikaler inom organisationerna som har åsikter om framtiden, konstate­ rar Landskapsförbundets verk­ samhetsledare Olav lern inför seminariet Österbotten år I ett panel som diskuterade Organisationer i Österbotten år fanns mest medelål­ ders rutinerade organisations­ människor. Det är ett obestridligt faktum - är mellangenerationen för­ förfluten så har den yngre gene­ rationen inom organisationsli­ vet inte alls existerar. Det är länge sedan det dum inom Svenska Österbottens ungdomsförbund. Sedan unga radikaler som vill göra en prestation i samhället har profilerat sig i denna stora organisation. Det är länge ~edan debattens vågor svallat vid en förbunds­ möte inom SÖU. Inte blåser det särskilt myc­ ket kring dom partipolitiska ung­ domsorganisationerna heller. I all tider i den mänskliga civi­ li·s ationens historia har krigshögskolepojkama alltid betraktat sig själva såsom rea­ lister samt allmänheten har accepterat detta.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here